Kvalita ovzduší v místnosti a pohoda prostředí

Pravidelné měření kvality ovzduší v místnosti a pohody prostředí na pracovištích umožňuje přesné nastavení prostorového klimatu a snižuje riziko výpadků personálu z důvodu nemoci. Vytvořením optimálního prostorového klimatu na pracovišti se prokazatelně podporuje motivace a výkonnost zaměstnanců.

Kvalita vzduchu v místnosti

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-1-2000x1500px.jpg

Koncentrace oxidu uhličitého a kvalita vzduchu ve vnitřních prostorech jsou nejdůležitějšími indikátory pro dostatečnou kvalitu vzduchu v místnosti.

 • Hodnocení kvality vzduchu v místnosti pomocí CO2 – a další měření
 • Koncentrace CO2 nesmí překročit 1000 ppm

Stupeň turbulence

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-2-2000x1500px.jpg

Rychlost vzduchu v místnostech má přímý vliv na tepelnou pohodu.

 • Stupeň turbulence vyjadřuje kolísání rychlosti vzduchu a intenzitu proudění vzduchu
 • Snímání teploty vzduchu a stupně turbulence

Vlhkost a teplota

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

Parametry teplota vzduchu a relativní vlhkost jsou důležité při plánování, výběru a nastavení vytápěcího a ventilačního zařízení.

 • Doporučení pro relativní vlhkost vzduchu: 30 až 65 % 

Vyzařované teplo

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-3-2000x1500px.jpg

Právě extrémní podmínky na pracovištích často vedou ke znesnadněným pracovním zátěžím.

 • Měření indexu WBGT (Wet-Bulb-Globe-Temperature) pro posuzování pracovišť, která jsou zatížena vyzařováním tepla
 • Podle DIN 33403 a ISO 7243

Pohoda prostředí (PMV/PPD)

Tělesné a duševní zdraví lidí v místnosti, jejich pohoda prostředí, závisí na řadě určitých vnějších vlivů.

 • Všechny parametry jsou sjednoceny v měření PMV/PPD
 • Průměrná hodnota posouzení klimatu
 • Podle ISO  7730

Intenzita osvětlení

0560-0560-05.jpg

Adekvátní osvětlení na pracovišti slouží k tomu, aby zaměstnanci měli dostatek světla a mohli dobře plnit svoje pracovní úkoly.

 • Měření a posouzení intenzity osvětlení (přirozené nebo umělé světlo)

Hluk

testo-816-1-application-sound-004433.jpg

Je-li úroveň hluku na pracovišti vysoká, snižuje to efektivitu zaměstnanců – a je jedno, jestli je hlukové zatížení způsobeno přístroji nebo kolegy.

 • Přesný důkaz měřením hluku na pracovištích

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt