Chladicí technika


Aby chladící zařízení nebo tepelné čerpadlo fungovalo bezproblémově, musí se kontrolovat tlaky, teploty a přehřátí nebo podchlazení systému.

Dále musí být zajištěna těsnost zařízení, kdy se musí rychle najít případný únik. Z těchto parametrů lze učinit spolehlivý závěr o stavu bezpečnosti a efektivitě zařízení.


Testování chladicích systémů

Stanovení přehřátí a podchlazení chladicích systémů nebo tepelných čerpadel je nyní rychlejší a jednodušší. Spolu s chytrými sondami Testo v sadě pro chlazení jste schopni měřit veškeré parametry s nejvyšší přesností.

 • Téměř nulová ztráta chladiva díky přípojce bez hadice
 • Přímé zobrazení odpařovací a kondenzační teploty
 • Analýza a odeslání výsledků měření pomocí aplikace

Servis chladicích systémů

Vykonávejte rychlé a spolehlivé servisní práce na chladicích systémech pomocí digitálních servisních přístrojů. Aplikace testo refrigeration App rovněž poskytuje dodatečné pohodlí při uvádění do provozu, servisu a údržbě.

 • Vykonávejte vysoce přesná měření za zlomek času
 • Zajistěte těsnost chladicích systémů
 • Prověřte a optimalizujte účinnost systému

 

 

Měření vakua

Odborné a spolehlivé provedení vakuace je nezbytným pracovním krokem před prvním nebo opakovaným uvedení chladicího zařízení do provozu.

 • Sledování dosaženého absolutního tlaku během vakuace

Vyhledávání úniku chladiva

Úniky na chladicích systémech vedou k vážnému poškození systémů a okolního prostředí. Využijte proto detektory úniky od Testo, které odhalí i ty nejmenší úniky všech běžných chladiv.

 • Vysoká citlivost dle EN 14624
 • Detekujte všechna běžná chladiva

 

Měření teploty

Spolu s měřicími přístroji a záznamníky od Testo jste schopni měřit teplotu ještě rychleji a přesněji, nehledě na to, jedná-li se o měření chladicího systému, teploty okolí nebo teploty jádra mražených potravin.

 • Rychlé a spolehlivé měření
 • Záznam naměřených hodnot po dlouhé časové období
 • Teplotní sondy pro každou aplikaci

 

Měření vlhkosti

Měřte, zaznamenávejte nebo dokumentujte relativní vlhkost ve skladech s tou nejvyšší přesností: jste-li vybaveni měřicími přístroji či záznamníky od Testo - žádný problém.

 • Paralelní zobrazení měřené teploty a vlhkosti
 • Stanovení rosného bodu
 • Vysoce přesný senzor vlhkosti s dlouhodobou stabilitou

 

Měření elektrických veličin

Ať už se jedná o digitální multimetry, klešťové multimetry nebo zkoušečky napětí – při měření elektrických veličin s měřicími přístroji od Testo si můžete být vždy jistí vysokým výkonem, spolehlivostí a snadnou obsluhou.

 • Klešťové multimetry s unikátním klešťovým mechanismem a Bluetooth připojením
 • Digitální multimetry s automatickou detekcí měřené veličiny dle zapojených svorek
 • Zkoušečky napětí, které také měří proud