Monitorujte chladící řetězec: Zajistěte bezpečnost potravinPotraviny podléhající zkáze jsou náchylné na změny teploty. Zatímco ovoce a zelenina v příliš teplých podmínkách při skladování a přepravě rychle přezrávají, než se dostanou do supermarketu, v mase a v mléčných výrobcích dochází při zahřátí ke zvýšenému riziku přemnožení bakterií. Ty pak mohou způsobit vážné choroby. Proto nesmí být v chladícím řetězci nikdy žádné mezery. To lze zajistit pouze nepřetržitým monitorováním odhalujícím slabé oblasti, které je třeba naléhavě řešit. Zvláštní pozornost by proto měla být věnována místům, kde může okolní teplota kolísat v důsledku nezvratných vlivů: Okna a dveře, i přepravní vozidla nebo kontejnery musí být absolutně odolné vůči teplotám. Měřicí přístroje Testo musí zajistit dodržování chladicího řetězce pro potraviny. K tomu jsou k dispozici následující přístroje:

Prospekt: Měření v chladícím řetězci

 •  Pomoc při rozhodování: Jak najít správný měřicí přístroj
 • Produkty v detailním porovnání

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Bezpečné skladování a přeprava potravin

content_2000x1500_standards-coldchain.jpg

Téměř všechny země musí dodržovat koncept HACCP, který představuje mezinárodně závazný koncept kvality určený k zajištění bezpečnosti potravin. Tyto pokyny se také zabývají skladováním a přepravou potravin, jakož i teplotou, která má být udržována. To je nejen důležité z hlediska bezpečnosti, ale také pro ovlivnění kvality produktů. Potravinářští inspektoři jsou zodpovědní za monitorování chladicího řetězce a zajištění jeho bezproblémového chodu. Musí opakovaně kontrolovat teploty ve skladu a během přepravy a data zdokumentovat. Díky tomu je vytvořen důkaz o dodržování chladicího řetězce. Jedná se o preventivní opatření, protože jídlo z porušeného chladícího řetězce podléhá zkáze. Přerušení a jeho důsledky jsou již nevratné. Je důležité, aby byly detekovány a prozkoumány zejména kritické kontrolní body. Každá společnost zabývající se jídlem, musí proto mít systém samokontroly, pomocí kterého lze kritické body předem prozkoumat. V rámci monitorovacího systému jsou stanoveny pevné mezní hodnoty, které musí být dodržovány a kontrolovány. Zde přicházejí do hry měřicí přístroje Testo. Teploměry a hygrometry zajišťují důsledné monitorování chladicího řetězce a mohou být dokonce ovládány bezdrátově pomocí chytrého telefonu. Příklady těchto měřicích přístrojů jsou:

Přeprava potravin: Nepřerušujte chladící řetězec

Během přepravy se maso, zelenina a ovoce odebírají ze svého předchozího skladovacího místa a jsou ukládány do kontejnerů, beden nebo sítí. Naloží se k přepravě, čímž dochází k riziku přerušení chladicího řetězce. Chladicí řetěz nemusí být přerušen pouze během nakládky. Chladicí jednotka přepravního vozidla může selhat, což by mělo za následek zkázu celé dodávky. Proto je nezbytné, aby byl řidič přepravního vozidla okamžitě informován o jakékoliv poruše, jakmile by byla zřejmá. Pokud se teplota v přepravní oblasti zvýší, musí být podniknuto nápravné opatření před překročením kritických mezních hodnot. Teplotní záznamníky zajišťují bezpečnější přepravu potravin a zajišťují bezproblémový chladící řetězec díky okamžitým protiopatřením v případě závady nebo poruchy.
 • Nepřetržité monitorování a dokumentace
 • Přepravními záznamníky a systémy WiFi záznamníků

Chraňte zdraví spotřebitele

Bezproblémově udržovaný chladicí řetězec má zajistit zdraví spotřebitelů, kteří se spoléhají na integritu zemědělských produktů a na skutečnost, že nevznikly v důsledku nesprávného chlazení žádné patogeny nebo bakterie. Vpichovací teploměr během kontroly ukazuje, zda teplota uvnitř potraviny odpovídá teplotám na povrchu. V některých případech je možné, že vnější teploty stále vyhovují zákonným požadavkům, ale uvnitř potraviny lze detekovat zvýšení teploty a tím i obrovskou reprodukci zárodků.

Bezpečnost pro všechny zúčastněné

Zajímavostí je poznamenat, jak by se mohlo dokonale zdravé jídlo stát zdraví nebezpečným z důvodu nepřípustného přerušení chladicího řetězce. Aby se tomu předcházelo a aby byla zajištěna bezpečnost pro všechny, kdo se těmito výrobky zabývají, a samozřejmě pro ty, kteří si je chtějí užít, musí být neustále monitorována teplota i vlhkost. To lze provést na zakázku pomocí teploměrů Testo. Ať už se rozhodnete pro infračervenou, vpichovací nebo kombinovanou variantu: tyto teploměry nabízejí přesné monitorování kvality a kompletní ověření chladícího řetězce.

Monitorování chladícího řetězce: Vyžadování dokumentace

Ať už během dodávky potravin nebo při skladování, během přepravy nebo při skladování v supermarketu: chladící řetězec musí být neustále udržovaný a především ověřitelný. To vyžaduje trvalé zaznamenávání naměřených hodnot, což není záznamníky Testo vůbec žádný problém. Data lze sbírat, ukládat a následně je pomocí záznamníků vyhodnocovat. Díky monitorovacímu systému jsou změny okamžitě viditelné a lze na ně reagovat okamžitě. Po připojení k aplikaci Smart je možné měřicí protokoly ukládat a okamžitě odesílat v PDF souboru nebo v Excelu.

Tipy a triky: Měření teploty ve chladicím řetězci

Tips and tricks cold chain
 • Jaké jsou 3 metody měření teploty?
 • Jaké základní právní zásady by měly být známy?
 • Na co byste se měli při koupi zaměřit?
 • Průběžné zaznamenávání teploty a vlhkosti
 • Individuální řešení se záznamníky a monitorovacím systémem testo Saveris 2
 • Přesné monitorování kvality při dodávkách
 • Ifračervené, vpichové a kombinované teploměry

Bezpečnost potravin v chladírenském řetězci

Zvládnutí výzev - zachování chladicího řetězce. Bezpečné potraviny v nejistých časech.