Chladicí řetězec pod kontrolou – i v náročných časech.

Potravinářské dodavatelské řetězce a s tím i logistické společnosti, které v nich působí, jsou již delší dobu pod velkým tlakem. Souhra různých faktorů má na celém světě za následek prázdné regály, dlouhé dodací lhůty a zdražování. Profesionálové v oblasti logistiky potravin nyní čelí výzvě dodržování norem v chladicím řetězci a zajištění bezpečnosti jim svěřených potravin.

Na logistiku potravin mají vliv tyto globální faktory

Globální dodavatelské řetězce jsou komplexní a citlivou entitou, jejíž stabilita závisí na řadě různorodých faktorů. Pokud jeden z faktorů ztratí rovnováhu, průmysl je dost silný na to, aby to kompenzoval. Pokud však dojde k nesouladu na více frontách, je prevence globálních dopadů nemožná. Takové situaci čelíme už od léta 2021. Od té doby způsobují problémy s dodávkami a zdražování tři faktory: globální konfliky, inflace a pandemie COVID-19.
Lockdown Food

Bezpečný chladicí řetězec v nejisté době: Měřicí přístroje a tipy pro měření

Incoming goods

Příjem zboží

Z hlediska bezpečnosti potravin je kritická chvíle, kdy dochází k předání zboží od jednoho článku chladicího řetězce do druhého.

Výzva: času je málo a spolehlivé měření vnitřní teploty potravinu znehodnotí.

Co s tím?
Aplikovat tento postup o třech krocích. Více informací o řešení pro měření příchozího zboží naleznete zde:


1. Měření infračervenou technologií

Nejprve se naskenuje povrch infračervených měřicím zařízením, jako je testo 104 IR. Pokud je naměřená teplota v „zelené zóně“, je tím zkouška dokončena.  Příklad: kelímky od jogurtu mají teplotu 5 °C (cíl: max. 8 °C).

 
Infrared measurement

2. Kontaktní měření

Přesahuje teplota některých kelímků 8 °C? Poté se pomocí kontaktní sondy změří teplota mezi dvěma kelímky.
Testo-Food-Partner-Follow-Up-LP-2000x1500-Logistics-Contact-Measurement.jpg

3. Penetrační měření

Je teplota stále příliš vysoká? Poté se provede penetrační měření, například přístrojem testo 104 IR na jednom nebo více místech. Sonda se vnoří skrz víčko do potraviny a změří se tak teplota středu.
Testo-Food-Partner-Follow-Up-LP-2000x1500-Logistics-Penetration-Measurement.jpg
Testo-Food-Partner-Follow-Up-LP-2000x1500-Logistics-Warehouse-Saveris.jpg

Skladování

Při monitorování skladování potravin je důležité cíleně využívat měřicí technologii – osvědčily se zde zejména záznamníky a systémy pro monitorování dat. U chladicích skříní a místností je často důležitý i stacionární monitoring. Záznamníky testo Saveris 2 například umožňují efektivní kontrolu, zda instalovaná chladicí zařízení ochlazují prostor tak, jak by měly a zda byla na danou místnost správně nadimenzovaná. Vadná nebo špatně nadimenzovaná chladicí zařízení vedou v průběhu let ke zbytečným nákladům v souvislosti s kažením potravin. Pro více informací o řešení pro měření během skladování potravin klikněte zde:

Testo-Food-Partner-Follow-Up-LP-2000x1500-Logistics-Transport-184.jpg

Přeprava

Kvalitu a bezpečnost chlazených a mražených (tedy povinnost chladicího řetězce) potravin je možné zaručit pouze při neustálém zachovávání předepsaných teplot: od výroby po skladování, přepravu, meziskladování a skladování v maloobchodě. Další jistotu poskytují vysoce přesné a nepřetržitě měřené hodnoty prostřednictvím cíleného monitorování přímo v nákladu a v nákladním vozidle. K tomuto účelu se ideálně hodí přepravní záznamník 184. Zajímá vás více o řešení pro měření potravin během přepravy? Tudy, prosím:


Vše pod palcem – řešení pro měření v celém chladicím řetězci.

Testo-Food-Partner-Follow-Up-LP-2000x1500-Logistics-Warehouse-Logger.jpg
Profesionální přístroje od společnosti Testo pro měření potravin Vám pomůžou každý den zajistit efektivní a spolehlivé fungování chladicího řetězce – bez ohledu na to, ve kterém článku procesního řetězce se nacházíte.

Prospekt: Měřicí technologie pro chladicí řetězec

  • Pomoc při rozhodování: jak najít ten správný měřicí přístroj
  • Detailní srovnání produktů

Zajištění bezpečnosti potravin a chladicího řetězce

Bezpečnost potravin v každé vrstvě

Bezpečnost potravin v restauracích a cateringu

Bezpečnost potravin v restauracích a cateringu

Zvládání výzev – zajištění úspěchu

Praktické tipy pro správné měření

Ke stažení: praktické tipy pro správné měření v potravinářském průmyslu

Kapesní příručka pro bezpečnost potravin

Ke stažení: 60 stránek nabitých praktickými tipy pro všechny, co pracují s potravinami.

Plakát s teplotními limity

Ke stažení: nejdůležitější teplotní limity pro potraviny.

Odborná zpráva: Plýtvání potravinami

Ke stažení: Pochopte a předcházejte plýtvání potravinami - snižte náklady a chraňte životní prostředí.

Více tipů k bezpečnosti potravin ke stažení