Anemometry: Přesné stanovení rychlosti vzduchu

Anemometr je nezbytný pro výpočet průtokového pole v potrubí vzduchotechniky nebo pro výpočet teploty v průmyslových ventilačních systémech.

Zde se rozlišuje mezi termickými anemometry a vrtulkovými anemometry. Vrtulkový je nejstarším typem anemometru a pracuje podobně jako větrný mlýn: Vzduch proudí přes lopatky, které v důsledku toho rotují.

Anemometry lze použít v různých aplikacích:

 • Monitorování klimatizačních systémů
 • Monitorování průtokových polí v technických instalacích
 • Měření dimenzování různých potrubí
 • Stanovení rychlosti proudění vzduchu větrných turbín
 • Ventilace pro podzemní pracoviště (např. doly)

Nejlepší prodejce

 • testo 405i testo 405i German Design Award

  testo 405i - termický anemometr ovládaný chytrým telefonem

  Obj.č. 0560 1405

  3,420.00 Kč
  vč. DPH  4,138.20 Kč
  • Měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty
  • Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku
  Produkt

Vrtulkový anemometr

Vrtulkový anemometr
Pro měření proudění na vzduchových vyústkách a ventilačním potrubí, ale také pro kontrolu přiváděného a odváděného vzduchu ventilačními mřížkami a u vířivých vyústek.

Termický anemometr

Termický anemometr
Pro měření proudění vzduchu ve ventilačním potrubí, ale také pro kontrolu odváděného vzduchu ventilačními mřížkami, vyústkami a v laboratořích.

Přístroje pro multifunkční měření

Multifunction measuring instruments

Pro měření všech klimatizací a ventilačních systémů.

Praktický průvodce – Měření proudění v klimatizačních kanálech


Praktická přiručka jak měřit průtok v potrubí podle DIN EN 12599.
 

Tipy a triky pro měření proudění

Získejte praktické rady

Nejdůležitější sondy pro každou aplikaci
Správné provedení měření při kolaudaci podle ČSN EN 12599
Identikace a prevence chyb v měření


Měření průtoku: Obzvláště potřebné při měření potrubí

Čas potřebný k plnému otočení lopatky udává rychlost vzduchu. Rychlost měřeného proudu vzduchu je odvozena od měřeného času. Termický anemometr naopak ohřívá drátek, který je proudem vzduchu ochlazován. Větší přívod elektrického proudu zabraňuje nebo kompenzuje chlazení.

Rychlost proudění vzduchu souvisí s potřebným množstvím elektrického proudu, protože přenos tepla se mění s rychlostí proudění vzduchu. Jednoduše řečeno: Čím vyšší je rychlost proudění vzduchu, tím více protéká elektrického proudu.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Měření v potrubí

Měření průtoku: Obzvláště potřebné při měření potrubí

Měření průtoku vzduchu pomocí anemometru je zvláště důležité pro měření potrubí. Anemometry kontrolují, jak vysoká je rychlost vzduchu v příslušném potrubí. Tato hodnota je zvláště nezbytná u ventilačních a klimatizačních systémů, protože každý systém může být skutečně účinný a efektivní pouze s odpovídající rychlostí proudění vzduchu.

Zařízení pro měření rychlosti vzduchu se také používá pro důležitá měření na vyústkách. Anemometr odhaluje malé změny, které jsou zásadní pro celý systém. Tyto změny se týkají například rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku.

Rychlost proudění vzduchu je v místnostech často podceňována, má však klíčový vliv na celkové klima v místnosti. Kromě rychlosti proudění vzduchu hraje důležitou roli při dosahování příjemného vnitřního prostředí také teplota a vlhkost vzduchu, a proto by měly být monitorovány vždy všechny tyto tři hodnoty, které je možné měřit pomocí termického anemometru.

Je užitečné, pokud vybraný anemometr pro měření průtoku poskytuje různé doplňkové funkce, které umožňují například stanovení průměrné hodnoty naměřených hodnot. Kromě toho je nezbytné uchovávat nejnovější data pro získání realistického přehledu o vývoji hodnot.

 

 


Flow measurement in the channel

Výhody použití vysoce výkonných anemometrů (vrtulkové nebo termické anemometry) pro měření průtoku jsou zřejmé:

 • Možnost monitorování rychlostí proudění vzduchu
 • Současné měření teploty a vlhkosti
 • K dispozici jsou různé průtokoměry pro různé aplikace
 • Zajištění účinnosti systémů a zařízení
 • Možnost snadného vyhodnocení dat
 

 

Multifunkční přístroje

Pro všechna klimatizační a ventilační měření.

Anemometry: Vhodné nástroje pro všechny aplikace

Měření rychlosti proudění vzduchu a dalších hodnot je reálně možné pouze v případě, že používáte vhodný přístroj, na který se můžete spolehnout. Při zakoupení nového anemometru byste proto měli předem ověřit, zda je přístroj schopen změřit požadovanou rychlost proudění vzduchu a zda je možné data v požadovaném rozsahu vyhodnocovat.

V tomto ohledu je důležité si uvědomit, že anemometry mají odlišnou výbavu a že se objemový průtokoměr používá odlišně od termického anemometru. Při výběru jsou důležité následující funkce přístroje:

 • Jednoduché použití a ovládání
 • Vysoká citlivost
 • Shromažďování požadovaných dat
 • Rychlé vyhodnocení dat
 • Výpočet průměrných hodnot
 

Měření rychlosti proudění vzduchu: Převod různých jednotek

Anemometry Testo pro měření rychlosti vzduchu mohou provádět buď měření v jednom bodě, a proto nabízejí tzv. bodové měření, nebo při použití vhodných programů, mohou provádět také vícebodová měření. Tato tzv. měření sítě jsou založena na mezinárodních normách (DIN/ISO/Ashrae).
 
Naměřené výsledky můžete také převést a zobrazit v různých jednotkách. Pomocí vrtulkového anemometru můžete například zobrazit rychlost větru v Beaufortově stupnici, nebo také větrný chlad. Hodnoty lze zobrazit v jednotkách m/s, km/h nebo kts, a také je možný převod jednotek na mph a fpm.
 
Vane anemometer

Průtokoměry od Testo

Testo se zaměřuje na anemometr jako takový, i na shromažďování a výpočet požadovaných hodnoty. K dispozici jsou různé varianty anemometrů, takže můžete najít ten správný pro vnitřní i venkovní použití. Používání jednotlivých nástrojů je mnohem jednoduší při použití chytrého telefonu a přidružené aplikace.
 
K dispozici jsou navíc multifunkční měřicí přístroje Testo, které umožňují současné stanovení všech příslušných údajů.

Wind speed meter

Měření proudění

Průtokoměr není pouze přístroj potřebný pro měření rychlosti vzduchu nebo jako anemometr pro venkovní použití, ale jak již bylo uvedeno, je využíván také pro vnitřní použití. Přístroj může řadu měření výrazně zjednodušit a umožňuje vzájemně kombinovat různé měřicí přístroje. Normální anemometr může být doplněn vrtulkovou sondou a umožní tak následně dopočítat objemový průtok. Dále může být použit pro stanovení rychlosti proudění.

Zobrazené rozsahy měření určují v každém případě rozsah, v jakém mají být různé průtoky zaznamenávány. Přístroj pro měření diferenčního tlaku, který je připojen přímo k ventilačnímu potrubí, lze také použít pro účely měření průtoku. Testo nabízí vhodný měřicí přístroj a potřebné příslušenství pro všechny aplikace!

Můžete použít anemometr:

 • Pro provádění venkovních i vnitřních měření
 • Pro výpočet naměřených hodnot
 • Pro předávání hodnot
 • Pro provádění analýzy