Kontrola a zajištění kvality

Špatná kvalita produktů nebo narušení výrobního procesu mohou mít dalekosáhlé finanční důsledky pro každou společnost.

K minimalizaci těchto rizik doporučujeme využít termografii pro zajištění kvality produktů a kontrolu procesů - zakoupením termokamery od společnosti Testo.

S termokamerou od Testo zaručíte, že bude Vaše řízení výroby v bezpečných rukách. Naše termokamery umožňují bezkontaktní infračervené měření, které detekuje teplotní anomálie a umožní Vám optimalizovat Vaše výrobní procesy.

Za pomoci termokamery lze spolehlivě dosáhnout efektivního sledování kvality produktů ve výrobním procesu.

Kontrola kvality

Výroba plastových součástí

Thermal image diecast plastic component

Termokamery Testo jsou využívány pro cílené sledování procesů chlazení při vývoji a výrobě součástí z litého plastu. Jsou-li odlitky chlazeny nepravidelně, nevytvoří se jednotná hustota materiálu. To vede ke snížené pevnosti součásti a špatné montáži. Pomocí termografie lze pohodlně sledovat a dokumentovat proces chlazení. To umožňuje detekovat problematické části výrobního procesu v rané fázi vývoje a ihned provést nápravu.

Více spolehlivosti ve Vaší kvalitě a řízení výroby

Termokamery Testo poskytují přesnou situační analýzu, čímž podporují řízení výrobních procesů a zajištění kvality. Nejen, že jsou schopné detekovat cizí tělesa ve výrobních procesech, ale také nabízejí rychlou bezkontaktní detekci anomálií v teplotním rozložení součástí. Soustavná kontrola: termografie.

Zajištění kvality

Sledování vstřikování a odlévání forem

Application image thermography: quality assurance
Thermal image quality assurance

Termokamera lze být použita pro sledování forem pro nehomogenní rozložení teploty. Lze také detekovat tzv. "teplotní hnízda" a kritické teploty. Využitím termografie v této oblasti se docílí zvýšení kvality odlitků a redukce odpadu.

Sledování výrobních procesů

Výrobní procesy, jako jsou např. válcování, ohýbání nebo tažení, lze sledovat a optimalizovat s ohledem na výslednou kvalitu materiálu. Pomocí termokamery je možné sledovat a optimalizovat maximální generovanou teplotu nebo vytvořit profily teploty a chlazení. Díky termografii lze tedy snadno vyloučit jakékoliv změny v kvalitě materiálu.

Kontrola kvality produktu

Odhalení defektů u odlitků nebo polotovarů jako jsou např. praskliny apod. vlivem teplotních rozdílů během procesu chlazení. Pomocí termografie lze také určit opotřebení nástrojů na odlévání či forem.

Spolehlivé bezkontaktní zajištění kvality

Thermal image process assurance
Application image thermography: quality assurance

Termokamery Testo poskytují přesnou situační analýzu, čímž podporují řizení výrobních procesů a zajištění kvality. Jeden pohled na termogram umožní rychlou a bezkontaktní detekci anomálií v teplotním rozložení součástí a cizích těles ve výrobních procesech.

Kontrola výroby skleněných láhví

Ať už se jedná o výrobu skleněných lahví, keramiky nebo dlaždic: kdekoliv jsou zpracovávány horké materiály, tam může trpět kvalita produktu, nejsou-li stroje a dopravníkové pásy dostatečně vyhřívány. Termokamery Testo Vám umožňují změřit přesné teploty bezkontaktně z bezpečné vzdálenosti.

Termokamery testo 885 a testo 890 s teplotním rozlišením <30 mK měří až do 650 °C (volitelně až do 1200 °C).

NOVÁ: Termokamera testo 883

pro údržbu