Okolní podmínky

Measurement surroundings and thermal images

1. Teplota okolí

Pro korektní výpočet povrchové teploty měřeného objektu je nutné správně nastavit odraženou zdánlivou teplotu (RTC) a úroveň emisivity (ε).

  • U mnoha aplikací odpovídá zdánlivá teplota (RTC) teplotě okolí
  • Nastavení správné emisivity (ε) je zvláště důležité tam, kde je velký rozdíl mezi teplotou měřeného objektu a teplotou okolí

2. Záření a zdroje rušení

Každý objekt s teplotou nad absolutní nulou (0 Kelvin = -273,15 °C) vyzařuje IR záření. Objekty s velkým teplotním rozdílem od měřeného objektu mohou znehodnotit výsledky měření vlastním zářením. Je-li to možné, vyvarujte se takovýchto zdrojů záření během měření nebo je vypněte.

  • Zakryjte zdroje rušení, např. stínítkem nebo kartonovou krabicí
  • Odražené záření můžete měřit pomocí např. kosinového (Lambertova) zářiče v kombinaci s Vaší termokamerou
Radiation and thermography

3. Počasí

Mraky

Venkovní infračervené měření provádějte ideálně pod zataženou oblohou. Mraky na obloze totiž pomáhají chránit měřený objekt před slunečním zářením a "zářením chladného nebe".

Srážky

Voda, led a sníh mají vysokou emisivitu a nepropouští IR záření. Kromě toho je měření mokrých objektů vystaveno chybám měření vlivem ochlazení povrchu objektu z odpařujících se srážek.

Upozornění: Silné srážky (déšť, sníh) mohou znhodnotit výsledky měření.

Air and thermography

4. Vzduch / vlhkost vzduchu

Je-li čočka objektivu termokamery orosená vlivem vysoké vlhkosti vzduchu, není možné korektně měřit IR záření. Jelikož voda nepropouští IR záření, nemůže se záření zcela dostat k senzoru termokamery. Hustá mlha také znehodnocuje IR měření, jelikož kapičky vody v cestě k objektivu termokamery snižují intenzitu dopadajícího IR záření.

Upozornění: Zajistěte nízkou relativní vlhkost vzduchu v místě měření. Tím se vyhnete orosení měřeného objektu nebo čočky objektivu termokamery.

Proudění vzduchu

V důsledku výměny tepla prouděním (konvekcí) je vzduch v blízkosti povrchu stejné teploty jako měřený objekt. Je-li větrno nebo průvan je tato vrstva vzduchu "odfouknuta" a nahrazena novou vrstvou vzduchu, která se ještě neaklimatizovala na teplotu měřeného objektu. Vlivem konvekce je potom v případě teplejšího objektu teplo odváděno a v případě studenějšího objektu pohlcováno, dokud se nevyrovná teplota objektu a nové vrstvy vzduchu v jeho blízkosti. Tento proces je tím výraznější, čím je větší rozdíl teploty vzduchu a měřeného objektu.

Upozornění: Průvan v místnosti může znehodnotit měření termokamerou.

Kontaminace vzduchu

Některé drobné částice, jako např. prach, saze, kouř nebo výpary, mají velkou emisivitu a jsou sotva propustné. Toto znamená, že mohou znehodnotit měření, jelikož vyzařují vlastní IR záření, které termokamera zachycuje. Navic nepropustnost některých částic způsobuje pouze částečný dopad IR záření z měřeného objektu na objektiv termokamery.

Light and thermography

5. Světlo

Světlo nebo osvětlení nemají výrazný dopad na měření termokamerou. Měření je možné provádět ve tmě, jelikož termokamera měří dlouhovlnné IR záření. Nicméně některé zdroje světla emitují vlastní IR záření a mohou tedy ovlivňovat teplotu objektů ve svém okolí.

  • Něměřte na přímém slunečním světle nebo v blízkosti žárovky apod.
  • Studené zdroje světla, jako jsou LEDky nebo neonové výbojky, měření neovlivňují: ty totiž transformují většinu energie do viditelného spektra namísto infračerveného

Teoretické základy termografie

Zjistěte více v našem stručném tutoriálu na téma "Teoretické základy termografie". Dozvíte se např. jak správně nastavit emisivitu pro každý měřený objekt.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt